18 Blå blå vindar och vatten (5/365)

IMG_2620…blå blå himlar och hav, blå blå känslor i natten, det är fest med friheten som gäst.

Någon som glömt Pripps gamla reklamjingel?

Annonser